• PLN
  • Euro
  • Dollar

Kategorie

Dla początkujących MODELE KARTONOWE AKCESORIA LITERATURA OBRAZY - POSTER NARZĘDZIA ANTYKWARIAT MODELE GIPSOWE i inne WYPRZEDAŻ SKLEJONE MODELE promocje Nowości polecane

Promocja poczty polskiej

Poczta Polska


Darmowa wysyłka na terenie Polski

Od kwoty: 150 PLN

newsletter

Aby otrzymywać informacje o nowościach podaj e-mail.

11-13 sierpnia 2017r KŁAJPEDA (LITWA)

Konkurs modeli redukcyjnych Kłajpeda 2017
Kłajpeda 11-13.08.2017 r.

I. Organizatorem konkursu jest Klub Modelarski "WMC Club"

II. Cele i zadania konkursu
- popularyzacja modelarstwa redukcyjnego jako hobby
- wymiana doświadczeń uczestników w różnym wieku, zainteresowanie nowych osób
- prezentacja miasta Kłajpeda oraz okolicy

III. Termin i miejsce konkursu
Konkurs odbywa się w dniach 11-13.08.2017 r. w sali gimnastycznej Kłajpedzkiego Instytutu Turystyki (Klajpedos turizmo mokykla). Adres: Plac Tajkos 69/22 Kłajpeda (Taikos pr.Klaipeda 69/22).

IV. Program konkursu

11.08.2017 r.
Do godz. 17.00 przyjmowanie modeli uczestniczących w konkursie i wystawie
12.08.2017 r.
10.00-14.00 przyjmowanie modeli uczestniczących w konkursie i wystawie
14.00-17.00 ocena modeli konkursowych
10.00-17.00 zwiedzanie wystawy, giełda modelarska
13.08.2017 r.
9.00-14.00 zwiedzanie wystawy, giełda modelarska
14.00 ogłoszenie wyników, rozdanie nagród, zakończenie konkursu i wydawanie model

V. Warunki uczestnictwa
1. W konkursie mogą brać udział modelarze niezrzeszeni, kluby modelarskie, modelarnie
2. Wypełnienie kart startowych jest podstawą uczestnictwa w konkursie i równocześnie wyrażeniem zgody z zasadami konkursu
3. Wystawiane modele powinny być wykonane przez uczestników samodzielnie
4. Pełnoletni uczestnik (senior) wyraża zgodę na możliwość wykorzystywania fotografii, jego jak i modeli, przez organizatorów w celach marketingowych związanych z działalnością konkursową. Mogą być umieszczane na stronach internetowych organizatorów w formie zdjęć i filmów wideo
5. Przedstawiciele uczestników niepełnoletnich wyrażają zgodę na wykorzystanie zdjęć dzieci i ich modeli. Organizator zastrzega sobie prawo wykorzystania bezpłatnego materiałów w celach statystycznych i marketingowych w ramach prowadzonej działalności konkursowej. Mogą być umieszczane na stronach internetowych organizatorów w formie zdjęć i filmów wideo
6. Zgoda, o której mowa w pkt. 4 i 5 jest czasowa
7. Organizator gwarantuje, iż wizerunek uczestników (w tym niepełnoletnich) nie będzie wykorzystywany wbrew prawu
8. Rejestracje modeli proponujemy dokonać w formie elektronicznej przed rozpoczęciem konkursu. Formularz rejestracyjny zostanie przedstawiony w późniejszym terminie. Modele można będzie również zarejestrować na miejscu przed rozpoczęciem imprezy.
9. Osoby chcące uczestniczyć w giełdzie modelarskiej proszone są o skontaktowanie się z organizatorami nie później niż do 04.08.2017 r. Po tym terminie organizator nie gwarantuje miejsc wystawowych.
10. Uczestnik może wystawić dowolną ilość modeli w dowolnej kategorii. Oceniony zostanie najlepszy model danego uczestnika.
11. W konkursie mogą uczestniczyć model wykonane własnoręcznie z oryginalnych wycinanek pobrane z legalnych stron internetowych, wykonane wg. własnych projektów, modele z zestawów plastikowych i modele wykonane wg planów. Dokumentacja nie jest wymagana, lecz w przypadku zmian w stosunku do oryginałów będzie mile widziana.
12. Modele na wystawę są dostarczane i odbierane na koszt uczestnika lub jego przedstawiciela. Modele nie są ubezpieczone.
13. Konkurs zostanie przeprowadzony w następujących grupach wiekowych:
- młodzik1 (na karcie oznaczenie V1)- do lat 9
- młodzik2 (na karcie oznaczenie V2) - 9-13 lat zgodnie z datą urodzenia
- junior (na karcie oznaczenie J) - 14-18 lat zgodnie z datą urodzenia
- senior (na karcie oznaczenie S) - powyżej 18 lat zgodnie z datą urodzenia
14. Organizatorzy pozostawiają sobie prawo łączenia kategorii lub tworzenia nowych w zależności od ilości zgłoszonych modeli w danej kategorii
15. W konkursie w każdej grupie wiekowej będą przyznawane nagrody, jeśli w danej kategorii będzie wystawionych minimum 7 modeli, minimum 4 uczestników. Jeśli są wystawiane 2-3 modele to zostanie nagrodzony tylko 1 model. Jeśli modele wystawia tylko 1 modelarz dana kategoria zostanie nie rozstrzygnięta, ale w tym przypadku może być on nagrodzony za bardzo dobre wykonanie modelu.

VI. Kategorie konkursowe

Modele kartonowe

- młodzicy1. do lat 9 (V1) nie ma podziału na kategorie a modele są klasyfikowane jako jedna klasa

- młodzicy2. 9-13 lat (V2)

KA - lotnictwo
KL - okręty i statki
KRT - pojazdy kołowe
KVT - pojazdy gąsiennicowe
KF - figurki i zwierzęta
KP - architektura
KX - pozostałe

- juniorzy (J)

KA - 1 - samoloty
KL - 1 - statki i okręty
KRT - 1 - pojazdy kołowe
KVT - 1 - pojazdy gąsiennicowe
KF - 1 - figurki i zwierzęta
KP - 1 - architektura
KR - 1 - pojazdy kosmiczne i fantasy
KX - 1 - pozostałe

- senior (S)

KAD - 2 - samoloty wielopłatowe do roku 1925
KAM - 2 - samoloty śmigłowe po roku 1925
KAR - 2 - samoloty odrzutowe
KSr - 2 - śmigłowce
KKVT -2 - pojazdy wojskowe, gąsiennicowe i półgąsiennicowe
KKRT - 2 - pojazdy wojskowe kołowe
KCT - 2 - pojazdy gąsiennicowe i kołowe cywilne
KGT - 2 - pojazdy szynowe
KA- 2 - artyleria bez własnego napędu
KL - 2 - statki i okręty
KPL-2 - okręty podwodne
KB-2 - żaglowce
KF -2 - figurki i zwierzęta
KP -2 - architektura
KR -2 - pojazdy kosmiczne i fantasy
KX - 2 - pozostałe

Modele plastikowe

- młodzik do 13 lat (V2)

PA - samoloty
PL - statki i okręty
PA - pojazdy lądowe
PX - pozostałe

- juniorzy (J)

PA - 1 - samoloty tłokowe i śmigłowce
PER -1 - samoloty odrzutowe
PL - 1 - statki i okręty
PKT -1 - pojazdy wojskowe
PCT - 1 - pojazdy cywilne
PF -1 - figurki i zwierzęta
PX - 1 - pozostałe

- seniorzy (S)

PAD -2 - samoloty wielopłatowe powstałe do roku 1925
PAM -2 - samoloty tłokowe po roku 1925
PAR -2 - samoloty odrzutowe
PSr -2 - śmigłowce
PKVT -2 - pojazdy wojskowe, gąsiennicowe i półgąsiennicowe
PKRT -2 - pojazdy wojskowe kołowe
PCT -2 - pojazdy cywilne, kołowe i gąsiennicowe
PA - 2 - artyleria bez własnego napędu
PL - 2 - statki i okręty, okręty podwodne, żaglowce
PF -2 - figurki i zwierzęta
PX -2 - pozostałe

Dioramy

DV -3 - młodzicy i juniorzy bez podziału
KD -3 - seniorzy modele kartonowe
PD- 3 - seniorzy modele plastikowe

Modele wykonane wg planów (bez podziału wiekowego)

OA -4 - lotnictwo
OB -4 - żaglowce
OL -4 - statki i okręty
OX- 4 - pozostałe
LIET- modele pojazdów wojskowych i cywilnych używane w Litwie oraz litewska architektura. W tej kategorii można zgłaszać modele zgłoszone również do pozostałych kategorii. Nie ma podziału wiekowego.

VII. Ocena i nagrody

1. Wystawione do konkursu model zostaną ocenione przez komisję sędziowską powołaną przez organizatorów. Odbywa się ona na zasadzie podoba się nie podoba się. Zostaną ocenione estetyka wykonania oryginalność oraz czystość wykonania oraz ilość włożonej pracy. Werdykt jest ostateczny i nie podlega oprotestowaniu.
2. W grupie wiekowej młodzik i junior zostaną przyznane 3 wyróżnienia, medale dyplomy oraz nagrody w każdej kategorii. W grupie wiekowej senior przyznane zostaną 3 wyróżnienia dyplomy, medale oraz nagrody ( w miarę możliwości) w każdej kategorii
3. Organizatorzy dopuszczają fundowanie nagród specjalnych przez kluby modelarskie, wydawnictwa lub osoby prywatne.

VIII. Kontakt

Denis -Tel. +370-671-04486. email: kvaksiuk@kvaksiuk. com
Algimantas- Tel.+370-611-24958 email: sigla54@gmail.com
Ewaldas-Tel.+370-652-22931
Pranas-Tel. +370-672-65123 email: shipyard1961@gmail.com kontakt w j.polskim
Statis-Tel.+370-698-40889
Ewentualne zapytania można kierować również do mnie gliwk@op.pl 696432726