• PLN
  • Euro
  • Dollar

Kategorie

Dla początkujących MODELE KARTONOWE AKCESORIA KLEJE , szpachlówki , lakiery itd... NARZĘDZIA 3D DRUK LITERATURA OBRAZY - POSTER ANTYKWARIAT MODELE GIPSOWE i inne WYPRZEDAŻ SKLEJONE MODELE promocje Nowości polecane

Metody wysyłki

Poczta Polska - InPost


Darmowa wysyłka na terenie Polski

Od kwoty: 150 PLN

newsletter

Aby otrzymywać informacje o nowościach podaj e-mail.

18-19.06.2022 NOWY TOMYŚL "NAVIGA"
Regulamin I Konkursu Modeli Redukcyjnych Statków i Okrętów klas C Naviga o Puchar Burmistrza Nowego Tomyśla
- Nowy Tomyśl 18-19 .06.2022.
Cele i zadania
- popularyzacja modelarstwa wśród młodzieży i osób dorosłych jako jednej z form spędzania wolnego czasu oraz kształtowania zdolności manualnych i wyobraźni przestrzennej,
- wymiana doświadczeń pomiędzy modelarzami i nawiązywanie kontaktów z klubami modelarstwa kartonowego na terenie Polski,
- prezentacja modeli mieszkańcom regionu i miasta Nowy Tomyśl,
- promocja regionu i miasta Nowy Tomyśl

Organizatorzy
- Nowotomyski Ośrodek Kultury
- Urząd Miejski w Nowym Tomyślu
- Liga Obrony Kraju – Zarząd Rejonowy w Nowym Tomyślu

Patronat medialny
- Modelarstwo Okrętowe
- Radio Poznań – www.radiopoznan.fm
- Telewizja Wielkopolska – www.tvwielkopolska.pl

Termin i miejsce konkursu
20-21.06.2020
Nowotomyski Ośrodek Kultury ul. Tysiąclecia 3, 64-300 Nowy Tomyśl

Kategorie wiekowe
- Junior – do 18 lat (roczniki 2003 i młodsi)
- Senior – 18 lat i powyżej (rocznik 2002 i starsi)

Konkurs odbędzie się w klasach:

- C-1 – modele jednostek wiosłowych i żaglowych
- C-2 – modele jednostek o napędzie mechanicznym
- C-3 – modele instalacji, części statków, urządzeń portowych, stoczni i dioram
- C-4 – modele miniaturowe z klas C-1 do C3 w skali 1:250 i mniejsze
- C-5 – modele w butelkach
- C-6 – modele plastikowe
- C-7 – modele kartonowe i papierowe
- C-8 – modele z zestawów

Nagrody
Każdy z uczestników konkursu otrzyma pamiątkowy znaczek okolicznościowy.
Zwycięzcy z punktacją od 95 do 100 (złoty medal) otrzymują: medal, dyplom i nagrodę rzeczową.
Zwycięzcy z punktacją od 90 do 94,67 (srebrny medal) otrzymują: medal, dyplom i nagrodę rzeczową.
Zwycięzcy z punktacją od 85 do 89,67 (brązowy medal) otrzymują: medal, dyplom i nagrodę rzeczową.
Osoby z punktacją poniżej 85 otrzymują dyplom uczestnictwa i nagrodę rzeczową.

Dodatkowe puchary:
- Puchar za najlepszy model polskiego statku lub okrętu

Nagrody specjalne:
- Nagroda specjalna MARIUSZA BOROWIAKA
- Nagroda specjalna Fundacji im. ADAMA WERKI
- Nagroda specjalna wydawnictwa prasowego MAGNUM-X
- Nagroda specjalna wydawnictwa PORTA MARE
- Nagroda specjalna wydawnictwa ZESPÓŁ BADAŃ I ANALIZ MILITARNYCH

Zgłoszenia modeli
Każdy z uczestników może zgłosić do 3 modeli w danej klasie.
Nie pobiera się żadnych opłat z tytułu zgłoszenia modeli do Konkursu.
Zgłoszenia mailem będą przyjmowane na adres: konkurs.nowytomysl@gmail.com do 18.06.2020 (czwartek) do godziny 24:00.
Od 19.06.2020 zgłoszenia będą przyjmowane wyłącznie na podstawie prawidłowo wypełnionej Karty Zgłoszeniowej dostarczonej do Biura Organizacyjnego w dniu 20.06.2020 w godzinach 8:00 – 13:00.

Sędziowanie
Konkurs zostanie przeprowadzony zgodnie z aktualnymi przepisami NAVIGA.
Sędzia Główny: Poznański Maciej
Komisja sędziowska zostanie utworzona przez Organizatora i Sędziego Głównego.

Orientacyjny program konkursu

Sobota 20.06.2020:

- 8.00 – 13.00 przyjmowanie modeli
- 15.00 – 16.00 odprawa sędziów
- 16.00 – 18.00 sędziowanie
- 18.00 – 19.30 wykład Sławomira Zagórskiego: Polskie flotylle rzeczne w modelarstwie. Barwa i broń.

Niedziela 21.06.2020:

- 8.00 – 13.30 zwiedzanie wystawy pokonkursowej
- 10.00 – 11.30 wykład Sławomira Zagórskiego: Początki marynarki polskiej. Ludzie i okręty w latach 1918-1921.
- 13.30 – 14.00 ogłoszenie wyników, zakończenie konkursu

Postanowienia końcowe
- Konkurs jest jedną z eliminacji do Mistrzostw Świata rozgrywanych we wrześniu 2020 roku w Rijeka (Chorwacja)
- w Konkursie mogą brać udział modelarze indywidualni, kluby, modelarnie i stowarzyszenia modelarskie,
- zgłoszenie modelu do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu,
- podczas trwania Konkursu odbędą się wystawy towarzyszące. Będą to specjalnie wydzielone stanowiska przygotowane przez Organizatora:
a) pozakonkursowa wystawa modeli Modelarni Nowotomyskiego Ośrodka Kultury,
b) wystawa Waldemara Góralskiego: Grafika 3D okrętów,
c) wystawa Piotra Forkasiewicza – komputerowe grafiki okrętów
d) wystawa malarstwa Grzegorza Nawrockiego
- zawodnicy przyjeżdżają na koszt własny,
- liczba i wiek uczestników jest nieograniczona,
- do Konkursu będą przyjmowane wyłącznie modele wykonane własnoręcznie,
- do każdego zgłoszonego modelu wymagana jest dokumentacja w postaci: planów modelarskich, stoczniowych, na podstawie których został zbudowany model lub/i instrukcji budowy modelu (wycinanka, opis budowy + rysunki montażowe)
- do każdego zgłoszonego modelu wymagany jest prawidłowo wypełniony Certyfikat Modelu wraz ze zdjęciem wykonanego modelu,
- modele dostarczane i odbierane są wyłącznie na koszt uczestnika,
- organizator nie ubezpiecza modeli,
- wydawanie modeli zgłoszonych do Konkursu nastąpi po zakończeniu konkursu,
- decyzje komisji sędziowskiej są ostateczne, nie ma możliwości odwołania się od werdyktu oraz składania protestów,
- lista wyników Konkursu zostanie wywieszona w holu głównym NOK-u w dniu 21.06.2020 około godz. 9.00
- propozycje noclegowe:

Hotel Restauracja Kopernik
ul. Tysiąclecia 6
64-300 Nowy Tomyśl
http://www.hotel-kopernik.com.pl
mail: biuro@hotel-kopernik.com.pl
tel. +48 506 726 970, (61) 44 22 451

Mini Hotel u Jagusi
Bożena Dutkowska
ul. Powstańców Wielkopolskich 1A
64-300 Nowy Tomyśl
www.hotelujagusi.info-net.com.pl
tel. (61) 44 22 187, +48 721 686 342

Hotel Restauracja HI-FI
Paproć 84
64-300 Nowy Tomyśl
www.hotel-hifi.pl
mail: info@hotel-hifi.pl
tel. +48 698 963 002, (61) 44 50 000

Zgłoszenia noclegów poprzez Organizatora do 18.06.2020 (czwartek).

- w sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyduje Organizator oraz Sędzia Główny,
- Klauzula informacyjna do przetwarzania danych osobowych:
Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO, informuję, że: Administratorem danych jest Nowotomyski Ośrodek Kultury ul. Tysiąclecia 3, 64-300 Nowy Tomyśl (kontakt telefoniczny: 61 44 23 121); dane będą przetwarzane na potrzeby I Konkursu Modeli Redukcyjnych Statków i Okrętów klas C Naviga o Puchar Burmistrza Nowego Tomyśla (zwanego dalej konkursem) rozgrywanego w dniach 20-21.06.2020 roku; podstawą do przetwarzania danych osobowych jest zgoda udzielona w postaci akceptacji Regulaminu Konkursu wyrażona w formie zgłoszenia modelu/modeli do konkursu; uczestnik (osoba zgłaszająca model/modele) ma prawo do: dostępu swoich danych i możliwości ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, wniesienia skargi do organu nadzorczego, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych, cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie (cofnięcie wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych skutkuje uniemożliwieniem udziału w konkursie i dyskwalifikacją zgłoszonego modelu/modeli). Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem; dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom niewymienionym w przepisach prawa za wyjątkiem wyrażenia zgody na nieodpłatne rozpowszechnianie wizerunku na podstawie art.81 Ustawy o prawach autorskich i pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku; dane będą przechowywane zgodnie z zapisami o archiwizacji dotyczących realizacji konkursów; dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu systemowi przetwarzania, w tym profilowaniu.
- szczegółowych informacji udzielają:
Krzysztof Szeffner – tel. +48 603 638 543
mail: konkurs.nowytomysl@gmail.com
Nowotomyski Ośrodek Kultury – tel. (61) 44 23 121