• PLN
  • Euro
  • Dollar

Kategorie

Dla początkujących MODELE KARTONOWE AKCESORIA KLEJE , szpachlówki , lakiery itd... NARZĘDZIA 3D DRUK LITERATURA OBRAZY - POSTER ANTYKWARIAT MODELE GIPSOWE i inne WYPRZEDAŻ SKLEJONE MODELE promocje Nowości polecane

Metody wysyłki

Poczta Polska - InPost


Darmowa wysyłka na terenie Polski

Od kwoty: 200 PLN

newsletter

Aby otrzymywać informacje o nowościach podaj e-mail.

1-2 06 2024 WARSZAWA BABARYBA

ARENA URSYNÓW, PILECKIEGO 122

REGULAMIN

Warszawski Festiwal Modelarski

BABARYBA 2020

6-7.06.20

 

1. Organizator

• IPMS Warszawa

• Quasi Warszawski Klub Anonimowego Kartonoholika

• Urząd Dzielnicy Ursynów

• Dzielnicowy Ośrodek Kultury Ursynów

 

2. Lokalizacja

Hala Arena Ursynów ul. rtm. Pileckiego 122

 

3. Rodzaje konkursów

W ramach imprezy odbędą się 3 niezależne konkursy modelarskie:

• Konkurs o Syrenią Łuskę - ocena modeli według ustalonej punktacji, na podstawie dokumentacji dołączonej do modeli

• Festiwal modeli plastikowych

• Festiwal modeli Kartonowych

Wszystkie konkursy mają charakter otwarty, mogą w nich uczestniczyć modelarze indywidualni jak i zrzeszeni w klubach i modelarniach. W ramach imprezy Burmistrz dzielnicy Ursynów przyzna 10 Ursynowskich Niedźwiedzi - wyróżnienia dla najciekawszych prac zaprezentowanych na Festiwalu - system oceny subiektywny czyli "najbardziej spodobał nam się"

 

4. Cel

• Popularyzacja modelarstwa redukcyjnego jako interesującej formy rozwijania zainteresowań techniczno-historycznych wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.

• Promowanie modelarstwa, jako ciekawej formy spędzania wolnego czasu i sposobu aktywizacji lokalnych grup społecznościowych.

 

5. Grupy wiekowe

Młodzik: urodzony w 2006 i później

Junior: urodzony w latach 2005-2001

Senior: urodzony w 2000 i wcześniej

 

6. Postanowienia ogólne

• Festiwal jest połączony z wystawą dla zwiedzających

• Modele można zgłaszać tylko przez Internet

• warunkiem uczestnictwa jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego w formie elektronicznej do dnia 7.06.2018 do godziny 24:00

• Model zgłoszony w nieodpowiedniej kategorii nie zostanie oceniony

• Organizatorzy nie pobierają opłaty startowej

• organizatorzy nie startują w festiwalu ani w konkursie

• Komisja Sędziowska w razie wątpliwości co do autorstwa modelu może przeprowadzić z wystawcą bądź wykonawcą rozmowę potwierdzającą autorstwo modelu.

• Młodzik czy Junior na specjalne życzenie może zgłosić udział w klasach Seniorskich i będzie wtedy traktowany jak senior z wszelkimi tego konsekwencjami.

• W przypadku małej ilości modeli w klasie organizatorzy zastrzegają sobie prawo łączenia klas.

• Organizatorzy dołożą wszelkich starań aby zapewnić modelom bezpieczeństwo, jednak nie ponoszą odpowiedzialności formalno-prawnej za ewentualne uszkodzenia lub zaginięcie modeli podczas imprezy.

• Modele nieprzymocowane do podstawki powinny być w widoczny i wyraźny sposób oznaczone napisem „Model nie przytwierdzony do podstawki” lub napisem o podobnej, jednoznacznej treści.

• Decyzje sędziowskie są ostateczne i nie podlegają oprotestowaniu. JAKIEKOLWIEK PODWAŻANIE DECYZJI SĘDZIÓW BĘDZIE SKUTKOWAŁO USUNIĘCIEM ZAWODNIKA Z TABELI WYNIKÓW ZAWODÓW

• Brak informacji o wystawieniu własnych modeli do oceny w sędziowanych przez siebie klasach będzie skutkowało dyskwalifikacją z konkursu jak i wykluczeniem z komisji sędziowskiej.

• ORGANIZATOR ZASTRZEGA SOBIE MOŻLIWOŚĆ (nie konieczność) NIE PRZYJĘCIA ZGŁOSZENIA OD OSOBY POWSZECHNIE UZNAWANEJ ZA AWANTURNIKA

• Nagrody nie odebrane w dniu ich rozdania nie będą wysyłane do uczestników konkursu i przejdą do puli nagród kolejnej edycji.

 

7. Zasady dotyczące oceny festiwalu

• Dokumentacja nie jest wymagana acz bardzo mile widziana

• Liczba wyróżnionych modeli w danej klasie jest uzależniona od poziomu ich wykonania.

• Oceniamy modele nie modelarzy, może się więc okazać że zostanie wyróżniony więcej niż jeden model danego zawodnika w danej klasie

• Może się również okazać, że żaden model w klasie nie zasłużył na wyróżnienie

• Ocena modeli odbędzie się systemem „pieczątkowym” zapożyczonym od naszych przyjaciół z Wrocław Model Show, przyznanie i ilość zdobytych pieczątek nie jest jednoznaczna z wyróżnieniem modelu w danej klasie, jak również może się zdarzyć , że wyróżnienie otrzyma model bez pieczątek.

 

8. Nagrody regulaminowe tzw. BESTY

Najlepszy model lotniczy - plastik i karton

Najlepszy model pojazdu wojskowego - plastik i karton

Najlepszy model pojazdu cywilnego - plastik i karton

Najlepszy model okrętu - plastik i karton

Najlepsza figura - plastik

Najlepsza diorama - plastik

Najlepsza budowla - karton

Najlepszy model Nie z tej ziemi - plastik

Najlepszy Nietypowy model kartonowy - karton

GRAND PRIX - za najlepszy model festiwalu

 

9. Nagrody specjalne

Poza konkursami regulaminowymi przewidziane są nagrody specjalne. Kryteria nagradzania ustala fundator nagrody

 

10. PROGRAM IMPREZY

 

Ramowy program imprezy przedstawiono poniżej. O wydarzeniach specjalnych (pokazy, prelekcje itp.) Organizatorzy będą informować na stronie konkursu oraz na profilu na Facebooku.

SOBOTA 6.06.2020

8:00-12:30 przyjmowanie modeli

10:00-18:00 zwiedzanie wystawy

15:00 Odprawa sędziów i ocena modeli

10:00-18:00 giełda modelarska

NIEDZIELA 7.06.2020

9:00-12:00 zwiedzanie wystawy

14:00-15:30 rozdanie nagród oraz uroczyste zamkniecie zawodów

09:00-13:00 giełda modelarska

 

11. GIEŁDA MODELARSKA

Giełda modelarska odbędzie się w sobotę w godzinach od 10.00 do 18:00 oraz w niedziele od 9:00 do 13:00. Ilość stoisk jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

12. INFORMACJE DODATKOWE

Oficjalna strona festiwalu: http://warszawskifestiwalmodelarski.pl/

Facebook (aktualności, nowości, sprawy nieformalne):

http://www.facebook.com/Warszawski-Festiwal-Modelarski-Babaryba-397249290703967/

 

13. KLASY FESTIWALOWE

 

KLASY PLASTIKOWE

MŁODZIK

Lm: modele lotnicze (wszystkie skale)

Pm: modele pojazdów wojskowych (wszystkie skale)

PCm: modele pojazdów cywilnych (wszystkie skale)

Om: modele okrętowe (wszystkie skale)

Dm: dioramy (wszystkie skale)

Fm: figurki (wszystkie skale)

 

JUNIORZY

Lj: modele lotnicze (wszystkie skale)

Pj: modele pojazdów wojskowych (wszystkie skale)

PCj: modele pojazdów cywilnych (wszystkie skale)

Oj: modele okrętowe (wszystkie skale)

Dj: dioramy (wszystkie skale)

Fj: figurki (wszystkie skale)

 

 

SENIORZY

 

LOTNICTWO

SAMOLOTY

S144cyw – 1/144, cywilne

S144woj – 1/144, wojskowe

S72O– 1/72, z napędem odrzutowym

S72Ś – 1/72, z napędem śmigłowym

S48O – 1/48, z napędem odrzutowym

S48Ś– 1/48, z napędem śmigłowym

S32O – 1/35 i większe, z napędem odrzutowym

S32Ś – 1/35 i większe, z napędem śmigłowym

 

ŚMIGŁOWCE

H72 – śmigłowce, 1/72 i mniejsze

H48 – śmigłowce, 1/48,

H32 – śmigłowce, 1/35-1/32

 

 

 

POJAZDY WOJSKOWE

P72G – 1/72 i mniejsze, gąsienicowe, do 1945 roku

P72Gmodern – 1/72 i mniejsze, gąsienicowe, po 1945 roku

P72K – 1/72 i mniejsze, kołowe i półgąsienicowe, do 1945 roku

P72Kmodern – 1/72 i mniejsze, kołowe i półgąsienicowe, po 1945 roku

P48G – 1/48, gąsienicowe

P48K – 1/48, kołowe i półgąsienicowe

P35G – 1/35 i większe, gąsienicowe, do 1945 roku

P35Gmodern – 1/35 i większe, gąsienicowe, po 1945 roku

P35K – 1/35 i większe, kołowe i półgąsienicowe, do 1945 roku

P35Kmodern – 1/35 i większe, kołowe i półgąsienicowe, po 1945 roku

Am – artyleria, 1/72 i mniejsze,

Ad – artyleria, 1/48 i większe,

 

DIORAMY

DS – lotnicze, wszystkie skale

DL72 – lądowe, 1/72 i mniejsze

DL48 – lądowe, 1/48

DL35 – lądowe, 1/35 i większe

 

STATKI I OKRĘTY

OPm – podwodne, 1:200 i mniejsze

OPd – podwodne, 1:199 i większe

ONm – nawodne, 1:700 i mniejsze

ONs – nawodne, od 1:699 do 1:200

ONd – nawodne, 1:199 i większe

 

POJAZDY CYWILNE

CC – ciężarowe i techniczne, wszystkie skale

CO – osobowe, wszystkie skale

CS – sportowe, wszystkie skale

CM – motocykle, jednoślady, wszystkie skale

 

FIGURY

FHMdo1914 – historyczne, do 54 mm, do 1914

FHMpo1914 – historyczne, do 54 mm, po 1914

FHDdo1914 – historyczne, powyżej 54 mm, do 1914

FHDpo1914 – historyczne, powyżej 54 mm, po 1914

FHP – popiersia historyczne

 

KOLEKCJE

K – minimum 5 modeli powiązanych tematycznie (wszystkie skale)

 

NIE Z TEJ ZIEMI

N – pojazdy SF (wszystkie skale)

NFm – figury SF i fantasy, do 54mm

NFd – figury SF i fantasy powyżej 54 mm oraz popiersia

 

WYSTAWA

W – wszystko co chcecie pokazać na wystawie pozakonkursowej

 

KLASY KARTONOWE

 

MŁODZIK

KMS - lotnictwo (samoloty, śmigłowce, balony itp)

KMP - pojazdy cywilne i wojskowe

KMO - statki, okręty, żaglowce

KMI - inne (figurki, zwierzęta, budowle, dioramy itp)

 

JUNIOR

KOj - statki i okręty

KOLWj - statki i okręty do linii wodnej

KOPj - okręty podwodne

KŻj - żaglowce

KS1j - samoloty z napędem śmigłowym do 1930 roku

KS2j - samoloty z napędem śmigłowym po 1930 roku

KS3j - samoloty z napędem odrzutowym

KS4j - śmigłowce, szybowce i sterowce

KPKj - wojskowe pojazdy kołowe

KPGj - wojskowe pojazdy gąsienicowe

KPSj - pojazdy szynowe

KAj - artyleria

KPCj - pojazdy cywilne

KRj - rakiety, pojazdy kosmiczne i SF

KFj - figurki, zwierzęta

KBj - budowle

KIj - inne

 

SENIOR

KO - statki i okręty

KOLW - statki i okręty do linii wodnej

KOP - okręty podwodne

KŻ - żaglowce

KS1 - samoloty z napędem śmigłowym do 1930 roku

KS2 - samoloty z napędem śmigłowym po 1930 roku

KS3 - samoloty z napędem odrzutowym

KS4 - śmigłowce, szybowce i sterowce

KPK - wojskowe pojazdy kołowe

KPG - wojskowe pojazdy gąsienicowe

KPS - pojazdy szynowe

KA - artyleria

KPC - pojazdy cywilne

KR - rakiety, pojazdy kosmiczne i SF

KF - figurki, zwierzęta

KB - budowle

KI - inne